Prezentující

Vlado Volek

Vlado Volek absolvoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT. Od roku 1999 řídí CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION SYBA z.s. Od roku 2007 je ředitelem OBALOVÉHO INSTITUTU SYBA. V letech 1999 – 2006 byl šéfredaktorem časopisu Svět balení, nyní je šéfredaktorem on-line newsletru CS Packaging News. Od roku 2001 je členem organizace obalových novinářů International Packaging Press Organisation (IPPO). Je členem technicko-normalizační komisí TNK 78 – Obaly a TNK-115 - Kontejnery, výměnné nástavby a palety, které působí při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Účastní se práce v pracovních skupinách připravujících evropské technické normy a normy ISO. Jako reprezentant Syby zastupuje zájmy českého obalového průmyslu v European Packaging Institutes Consortium (EPIC) a ve World Packaging Organisation (WPO).